ผลปฏิบัติงาน

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 63 (รอบ 6 เดือน)