แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หมวดงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2567


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(รอบ 6 เดือน : ตุลาคม 2565 -มีนาคม 2566)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565