ประกาศผู้ชนะการเสอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 43-008 (สามแยก ยส.ถ.1-0042 บ้านโคกยาว หมู่ที่8-บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 10) บ้านโคกยาว หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
9

ประกาศ E-bidding ถนนคสล.ม.8-ม.10